دوستي

ايجاد محيط صميمي و دوست داشتني براي همهمتن ادبی و زیبا درباره ی شعر پرمعناي خانه دوست

تیتر امروز هر روزنامه ای این است خانه دوست کجاست؟؟ ...خانه دوست کجاست؟؟

تیتر امروز هر روزنامه ای این است خانه دوست کجاست؟؟

همه در تکاپوی پیدا کردن خانه یار خود به سراغ دفتر شعرسهراب وفریدون میروند.

 بارها و بارها کتاب شعر سهراب ورق میخورد ولی همه در انتهای کوچه ی بن بست میمانند.

کتاب شهر مشیری باز میشود، بوی دوستی پخش میشود.

باز عطرگل قاصدک در هوا میپیچد .

 اما ان خانه قدیمی که بر درش گل دوستی نصب شده است پیدا نمیشود.

 ان خانه تنها در خاطرات باقی میماند.

جایزه این سوال، ملیونیست چه کسی میداند خانه دوست کجاست؟؟ 

 من میدانم..............

من میدانم که خانه دوست کجاست؟؟

 ان جایی است که پر از عطر گل یاس و میخک است .

ان جایی است که بوی دفتر کهنه ی خاطرات کودکی میدهد .

 صدای قهقهه ی محبت در فضا پیچیده است و من میتوانم ردپای عشق را در آنجا ببینم.

خانه ی دوست آنجاست. . .

کوچه های باریک که هر لحظه می توان صدای جیرینگ جیرینگ دوچرخه ها را شنید .

خانه ی دوست آنجایی است که زیر انوار طلایی خورشید رنگ دگر پیدا میکند

و با وزش هر نسیم دوستان در خانه دوست جمع میشوند .

 خانه ی دوست آنجاست .

| چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ | ۲:۳۰ قبل از ظهر| mahdi |

Drsign:mostafa